Fotografías participantes no VII Concurso de Fotografía Concello da Capela

Grazas a todos por participar. Grazas tamén porque a inmensa maioría das fotografías son dunha moi alta calidade e creatividade.

Móstranse todas as fotografías participantes. As que foron descalificadas mostran o motivo da súa descalificación. Os principáis motivos de descalificación foron os seguintes:

  • Incumple tamaño: a fotografía non ten o tamaño mínimo requerido nas bases.
  • Incumple temática:
    • non é posible identificar a imaxe como pertenecente ao concello da Capela (no xurado hai persoal do concello por si houbese algunha dúbida),
    • ou non ten a representatividade suficiente como para «que poñan en valor o seu atractivo turístico, co fin de promover as visitas a este Concello» (tal como consta nas bases),
    • ou diretamente non pertenecen ao termo municipal da Capela e nalgún naso nin pertenecen a este país.

Nos próximos días publicaremos as fotografías finalistas, unha vez revisados os arquivos RAW requeridos.