Para participar con fotos

Para participar votando as fotos

Reglamento para os que participan con fotografías

Temática:

Lembranzas do paso polo Mosteiro de Caaveiro, polo patrimonio etnográfico (muiños, machuco, central eléctrica, museo…) ou natural (fragas do Eume, áreas recreativas, rutas de sendeirismo) do Concello da Capela.
O lugar fotografado haberá de ser recoñecible como pertencente á Capela

Participación:

 1. A participación é libre e gratuíta.
 2. Poderán participar fotógrafos profesionais ou afeccionados maiores de idade, excepto: os membros do xurado, os membros do goberno municipal da Capela, os seus cónxuxes e parentes en primeiro grao de consanguinidade ou afinidade. Tampouco poderá participar o persoal da empresa organizadora.
 3. Os participantes polo simple feito de selo, manifestan coñecer e aceptar as bases de participación.
 4. A participación será on-line na páxina web volveremosacaaveiro.es. Para participar é necesario rexistrarse correctamente na web.
 5. Cada participante poderá subir un máximo de 5 fotografías.
 6. As fotografías deberán ser inéditas, en b/n ou en cor e non deben ser seleccionadas, ou premiadas en ningún outro certame ou concurso.
  As fotografías deberán cumprir os requisitos técnicos indicados nas bases.
 7. Cada fotografía (ou grupo de ata 5 fotografías do mesmo participante) deberá levar un título que en ningún caso poderá ser seu nome, apelido ou dni.
 8. Os participantes serán os únicos e exclusivos responsables da autoría, orixinalidade e contidos das súas fotografías debendo, si así é necesario, contar cos permisos das persoas retratadas.
 9. As fotografías premiadas pasarán a ser propiedade compartida do Concello da Capela e da Deputación da Coruña.
  O resto das fotografías presentadas, poderán ser utilizadas polo Concello –con mención do autor- no ben entendido de que este non poderá comercializalas.
 10. O concurso comezará o 11 de Maio de 2020 e rematará o 31 de Maio de 2020.

Requisitos técnicos:

 1. As fotografías non deberán ter marcos, bordos, marcas de auga, firmas nin pés de foto.
 2. O formato das imaxes debe ser JPG convertidas ao espazo de cor RGB con perfil incrustado.
 3. Os tamaños poderán ser:
  • Altura mínima: 300 px Anchura mínima: 300 px
  • Altura recomendable: 800 px ou anchura recomendable 800 px
  • Altura máxima: 2000 px ou anchura máxima 2000 px
 4. Peso máximo do arquivo: 2 MB.
 5. A resolución mínima será de 150 píxeles por polgada
 6. Non se permite a manipulación nin a alteración dixital das fotografías. Só se admitirán axustes lixeiros que afecten a:
  • Conversión da imaxe a branco e negro.
  • Correccións globais de ton, equilibrio de branco, contraste, luminosidade, saturación de cor e axuste de sombras e luces.
  • Redución selectiva de ruído dixital e gran.
  • Limpeza de partículas así como corrección de distorsións e aberracións ópticas. Eliminación de viñeteo.

Fases do concurso:

As fotografías que non cumpran os requisitos técnicos serán eliminadas da páxina web.

 • Entre o 11 e o 31 de maio de 2020 iranse contabilizando os votos dos visitantes da web.
 • Entre o 31 de maio e o 15 de xuño, o xurado emitirá a súa votación no seguinte xeito:
 • Establecerase un primeiro filtro para verificar que todas as fotografías cumpran os requisitos técnicos. As que incumpran serán eliminadas.
 • Un segundo filtro preseleccionará un máximo de 10 fotografías atendendo a criterios técnicos e visuais ou representativos da temática.
 • Coas 10 finalistas, o xurado deberá emitir unha puntuación de 1 a 10 a cada unha.  Tamén se terá en conta a puntuación outorgada polos visitantes da web, que será de 3 puntos para a fotografía máis votada, 2 para a seguinte e 1 punto para a terceira. Establecerase así unha clasificación das 10 fotografías finalistas, sumando o total de votos emitidos polo xurado profesional e o público.

En caso de empate, este desfarase unicamente por consenso do xurado profesional. A comunicación dos premiados será unha vez rematada a valoración e recibidas as actas dos xuíces.
Os premiados deberán entregar unha declaración xurada da autoría da fotografía, e de responsabilidade do cumprimento das Bases.
A entrega de premios -de poder ser presencial- será no Concello da Capela, previsiblemente o 20 de xuño. No caso de non poder ser presencial, farase transferencia bancaria.

Premios:

Establécense 4 premios:

 1. 500 €
 2. 250 €
 3. 150 €
 4. 100 € a sortear entre votantes rexistrados na web .

A criterio do xurado, poderá declararse deserto o primeiro premio, si se considera que as fotografías presentadas non reúnen a calidade técnica suficiente. Nese caso, o importe de 500 € repartirase en 2 accésits de 250€ cada un. Un mesmo participante non pode levar máis dun premio.

Xurado:

O xurado estará formado polo menos por 2 fotógrafos profesionais, 1 representante do Concello da Capela e 1 representante da empresa organizadora. Os seus nomes desvelaranse unha vez recibidas as actas de puntuación dos mesmos.

Para o non previsto nas presentes bases será de aplicación o criterio do xurado ou da Organización, sen que os participantes teñan dereito a reclamación nin indemnización algunha.

Instruccións para votar as fotografías

As fotografías participantes poderán ser votadas polos visitantes da web, coas seguintes normativas:

 • O visitante debe rexistrarse para poder votar.
 • Cada visitante pode votar un máximo de 10 fotografías durante o concurso.
 • Un visitante non pode votar unha fotografía máis de 1 vez.
 • Cada visitante pode emitir un máximo de 5 votos ao día.
 • Un participante non pode votar as súas propias fotografías.