Bases en español ->

Para participar con fotos

Para participar votando as fotos

Reglamento para os que participan con fotografías

Temática:

Outro punto de vista do mosteiro de Caaveiro.
Nesta temática admitiranse fotografías do mosteiro de Caaveiro, que se premiarán en función da orixinalidade da imaxe, tentando potenciar así a creatividade dos participantes.

Participación:

 1. A participación é libre e gratuíta.
 2. Poderán participar fotógrafos profesionais ou afeccionados maiores de idade, excepto: os membros do xurado, os membros do goberno municipal da Capela, os seus cónxuxes e parentes en primeiro grao de consanguinidade ou afinidade. Tampouco poderá participar o persoal da empresa organizadora.
 3. Os participantes polo simple feito de selo, manifestan coñecer e aceptar as bases de participación.
 4. A participación será on-line na páxina web volveremosacaaveiro.es. Para participar é necesario rexistrarse correctamente na web.
 5. Cada participante poderá subir un máximo de 5 fotografías.
 6. As fotografías deberán ser inéditas, en b/n ou en cor e non deben ser seleccionadas, ou premiadas en ningún outro certame ou concurso.
  As fotografías deberán cumprir os requisitos técnicos indicados nas bases.
 7. Cada fotografía (ou grupo de ata 5 fotografías do mesmo participante) deberá levar un título que en ningún caso poderá ser seu nome, apelido ou dni.
 8. Os participantes serán os únicos e exclusivos responsables da autoría, orixinalidade e contidos das súas fotografías debendo, si así é necesario, contar cos permisos das persoas retratadas.
 9. As fotografías premiadas pasarán a ser propiedade compartida do Concello da Capela, Total Eventi 2015 e da Deputación da Coruña.
  O resto das fotografías presentadas, poderán ser utilizadas polo Concello –con mención do autor- no ben entendido de que este non poderá comercializalas.
 10. O concurso comezará o 15 de Abril de 2021 e rematará o 15 de Maio de 2021.

Requisitos técnicos:

 1. As fotografías non deberán ter marcos, bordos, marcas de auga, firmas nin pés de foto.
 2. O formato das imaxes debe ser JPG convertidas ao espazo de cor RGB con perfil incrustado.
 3. Os tamaños poderán ser:
  • Altura mínima: 300 px Anchura mínima: 300 px
  • Altura recomendable: 800 px ou anchura recomendable 800 px
  • Altura máxima: 2000 px ou anchura máxima 2000 px
 4. Peso máximo do arquivo: 5 MB.
 5. A resolución mínima será de 150 píxeles por polgada
 6. Non se permite a manipulación nin a alteración dixital das fotografías. Só se admitirán axustes lixeiros que afecten a:
  • Conversión da imaxe a branco e negro.
  • Correccións globais de ton, equilibrio de branco, contraste, luminosidade, saturación de cor e axuste de sombras e luces.
  • Redución selectiva de ruído dixital e gran.
  • Limpeza de partículas así como corrección de distorsións e aberracións ópticas. Eliminación de viñeteo.

Fases do concurso:

As fotografías que non cumpran os requisitos técnicos serán eliminadas da páxina web.

 • Entre o 15 e o 31 de maio, o xurado emitirá a súa votación no seguinte xeito:
 • Establecerase un primeiro filtro para verificar que todas as fotografías cumpran os requisitos técnicos. As que incumpran serán eliminadas.
 • Un segundo filtro preseleccionará un máximo de 10 fotografías atendendo a criterios técnicos e de orixinalidade tendo en conta a temática do concurso.
 • Coas 10 finalistas, o xurado deberá emitir unha puntuación de 1 a 10 a cada unha
 • Dese reconto de puntuacións, sairán as 3 fotografías gañadoras do premio do xurado técnico.

En caso de empate, este desfarase unicamente por consenso do xurado profesional. A comunicación dos premiados será unha vez rematada a valoración e recibidas as actas dos xuíces.
Os premiados deberán entregar unha declaración xurada da autoría da fotografía, e de responsabilidade do cumprimento das Bases.
A entrega de premios -de poder ser presencial- será no Concello da Capela. No caso de non poder ser presencial, farase transferencia bancaria.

Premios:

Establécense 4 premios:

 • 500 €
 • 250 €
 • 150 €
 • 100 € para a fotografía máis votada polo xurado popular, sempre e cando acumule 10 ou máis votos, podendo quedar deserto este premio se non se acada ese mínimo.

A criterio do xurado, poderá declararse deserto o primeiro premio, si se considera que as fotografías presentadas non reúnen a calidade técnica suficiente. Nese caso, o importe de 500 € repartirase en 2 accésits de 250€ cada un. Un mesmo participante non pode levar máis dun premio.

Xurado:

O xurado estará formado polo menos por 2 fotógrafos profesionais, 1 representante do Concello da Capela e 1 representante da empresa organizadora. Os seus nomes desvelaranse unha vez recibidas as actas de puntuación dos mesmos.

Para o non previsto nas presentes bases será de aplicación o criterio do xurado ou da Organización, sen que os participantes teñan dereito a reclamación nin indemnización algunha.

Votación popular

As fotografías participantes e que cumpran os requisitos técnicos poderán ser votadas polos visitantes da web, coas seguintes normativas:

 • O visitante debe rexistrarse para poder votar.
 • Cada visitante pode votar un máximo de 10 fotografías durante o concurso.
 • Un visitante non pode votar unha fotografía máis de 1 vez.
 • Cada visitante pode emitir un máximo de 5 votos ao día.
 • Un participante non pode votar as súas propias fotografías.
 • Consideraranse nulos os votos emitidos por usuarios incorrectamente rexistrados, con enderezos de email inexistentes, ou aqueles sospeitosos de fraude (como por exemplo os emitidos dende unha mesma IP en repetidas ocasións e con enderezos diferentes). O organizador monitorizará este proceso, podendo anular o rexistro dos participantes sospeitosos de cometer fraude.
 • A fotografía máis votada será a gañadora do premio do xurado popular.
 • En caso de empate, este desfarase unicamente por consenso do xurado técnico.