Participación pechada.

Concurso rematado. Permanece atento para a convocatoria da seguinte edición.